محصول نهایی تولید شده در ظروف یک لیتری فلزی گرد ، چهارلیتری فلزی گرد و کتابی ، گالن ۲۰ لیتری اشکی و ساده و همچنین بشکه ای بسته بندی میگردد . ظرف توسط دستگاه پر کن به میزان لازم پر می شود و سپس ظرف فلزی توسط دستگاه در بند پلمب شده و آماده برای شیرینگ می شود و سپس ظرف چهار لیتری در بسته های شش تایی در کارتن چیده و آماده شیرینگ می شود و همچنین بیست لیتری به صورت تک و یک لیتری در بسته های بیست و چهارتایی د رکارتن چیده و سپس شیرینگ و داخل انبار چیده می شوند.